Duyurular
Haberler

Amaçlar : 

Bu topluluk çatısı altında görev yapan ve Avrupa Birliğine üye ve aday ülkelerde faaliyet gösteren geniş çaplı bir öğrenci topluluğu olan Erasmus Student Network (ESN)'e (Erasmus Öğrenci Ağı) üye olarak üniversitemizi temsil etmektedir. Söz konusu ErasmusStudentNetvvork (ESN) 34 ülkede, 350'ye yakın üniversitede faaliyet göstermekte ve yüz binlerce üniversite öğrencisi tarafından tanınmakta ve 15.000 üyesiyle, 150.000 öğrenciye hizmet sunmaktadır. Sürekli olarak haftalık, aylık ve yıllık ölçekte çeşitli aktiviteler ve toplantılar düzenlemekte üyeleriyle birlikte gönüllülük esaslı olarak çalışmalarım yürütmektedir. Faaliyetlerini Avrupa Birliği merkez ajansına bağlı olarak ve bununla birlikte her ülkede Ulusal Ajans ile ortak olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Faaliyetler :

ERASMUS/LLP Değişim Programı kapsamında üniversitemize gelen misafir öğrencileri karşılayarak geleneksel Türk misafirperverliğine uygun olarak onlara yardımcı olmak, Kültürümüzü onlarla en iyi şekilde tanıtmak ve bu yolla kültürel paylaşımları maksimum seviyeye taşıyarak önyargıları ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Bunun yanında yine ERASMUS/LLP programı kapsamında üniversitemizden anlaşmalı olduğumuz üniversitelere gidecek öğrencilerimize daha önce bu programdan faydalanmış olan üyelerimiz yoluyla yardımcı olarak, gittikleri yerde ERASMUS dönemlerini en verimli ve sorunsuz şekilde geçirmelerine olanak sağlamaktır.
Etkinlikler
...